Wie zijn wij?

MERIJN (1 of 2)Wij zijn Merel Heijsteeg en Reineke Veraar. Een aantal jaren hebben wij samengewerkt op een kinderdagverblijf. In die jaren hebben we niet alleen veel ervaring opgedaan, maar ook onze ideeën over kinderopvang verder ontwikkeld. Daarnaast hebben we als ouders in de kinderopvang ook ervaren wat we belangrijk vinden.
Onze ideeën hebben we samen vormgegeven in ons pedagogisch beleidsplan (pdf. 307,1 kB).

Kinderdagverblijf Merijn is sinds 1 september 2008 gevestigd in het hart van de binnenstad van Delft. Merijn staat voor kleinschalige opvang, persoonlijke aandacht in een vertrouwde sfeer, goed contact met de ouders van kinderen, maar bovenal is het een plek waar kinderen met plezier naartoe komen!

herfst2 De kinderen worden in 1 babygroep en 1 peutergroep opgevangen. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van het kind. We beschikken over een ruime buitenspeelplaats, we vinden het erg belangrijk dat kinderen dagelijks buitenspelen.

We zijn erg trots op ons vaste team van deskundige pedagogisch medewerkers. Omdat we zonder invalkrachten werken, bouwen de kinderen en ouders een vertrouwensband op met de leidsters. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig en kunnen we inspelen op hun individuele behoeften.

Last modified | 09/12/2018