Een vast team

We zijn erg trots op ons vaste team van deskundige pedagogisch medewerkers. Omdat we zonder invalkrachten werken, bouwen de kinderen en ouders een vertrouwensband op met de leidsters. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig en kunnen we inspelen op hun individuele behoeften.

Last modified | 18/12/2020