Inspecties

inspectiesDe rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in het meest recente inspectierapport:

2021: Inspectierapport_KDV_Merijn_2021 (pdf. 494,4 kB)

Voorgaande inspectierapporten vindt u in ons archief:

archief locatie Molstraat:

2014: Inspectierapport_KDV_Merijn_Molstraat_2014 (pdf. 74,9 kB)
2015: Inspectierapport_KDV Merijn 2015 (pdf. 83,2 kB)
2016: Inspectierapport KDV Merijn 2016 (pdf. 124 kB)
2017: Inspectierapport_KDV Merijn_ID224300_24-02-17 (pdf. 415 kB)
2018: Inspectierapport_KDV Merijn 2018 (pdf. 451 kB)
2019: Inspectierapport_KDV_Merijn_Molstraat_58a_NO_2019.pdf (pdf. 279 kB)
2020: Inspectierapport_ID334558_17-03-2020.pdf (pdf. 540 kB)

archief locatie Brabantse Turfmarkt:

2013: Inspectierapport_KDV_Merijn_Brabantse_Turfmarkt__2013 (pdf. 130,1 kB)
2015: Inspectierapport_KDV_Merijn_Brabantse_Turfmarkt__08-06-15 (pdf. 76,1 kB)
2016: Inspectierapport KDV Merijn loc. Brabantse Turfmarkt 2016 (pdf. 111 kB)
2017: jaarl_KDV Merijn loc. Brabantse Turfmarkt_ID217783_14-06-17 (pdf. 415kB)

Last modified | 25/06/2021